צור קשר


מזכירות הכנס:
איסס ארגון כנסים
ת.ד. 574, ירושלים
טלפון: 02-652-0574
דוא"ל