תקצירים


ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 01.03.20


טופס הגשת תקצירים